Kjøp boken

Lær kundene å kjenne med inkluderende design!

”Innovating with People – The business of Inclusive Design” er en håndbok som vil gi deg en praktisk innføring i hvordan inkluderende design kan brukes som en strategi for bedre lønnsomhet og nyskaping. Hensikten med boken er å inspirere, motivere og å vise hvordan industrielle og kommersielle virksomheter kan integrere en brukersentrert tilnærming i sin egen design- og utviklingsprosess. Det er en håndbok som inneholder den grunnleggende informasjonen du trenger for å forstå, diskutere og praktisere inkluderende design.

Innholdet er forfattet av personer som har omfattende, praktisk erfaring med inkluderende design i ulike virksomheter. Boken byr på innsikt og erfaringer som blir presentert i et lettlest format med rike illustrasjoner. Case-studier og eksempler forklarer hvordan andre virksomheter har hatt nytte av inkluderende design. En praktisk guide beskriver ni ulike metoder for å involvere bruker i designprosessen.

Kjøp boken ved fakturering

Pris: 199 NOK

Boken kan kjøpes på nett via PayPal eller kredittkort til 199 NOK. Kostnad for frakt tilkommer.

Frakt: Norge 60 NOK, EU 90 NOK og utenfor EU 150 NOK

Mastercard. Visa. American Express.

Core book Content

Case-studier
 • Korte case-studier (elektrisk verktøy, kommunikasjon, husholdning, service, bilindustri)
 • Lengre case-studier (transport, emballasje, husholdning, møbel, service)
Verktøy
 • Studieverktøy
 • Lav grad av kontakt (spørreskjema, nettforum, naturlig observasjon)
 • Medium grad av kontakt (intervju, brukerutførte undersøkelser, provokasjon)
 • Høy grad av kontakt (Kontrolert observasjon, workshop, evaluering)
Hva
 • Hva er inkluderende design?
 • Tidslinje
 • Myter og fordommer
Hvorfor
 • Verden i endring
 • Hvordan samfunnsendringer påvirker din bedrift
 • Vi kan alle bli ekskludert
 • Artikkel: lønnsomheten av inkluderende design
 • Eksempler fra næringslivet
 • Inkluderende design sjekkliste
Hvordan
 • Brukersentrert design
 • Sammenligning av fremgangsmåter
 • Designprosessen
 • Kriterieverktøy
 • Åtte inkluderende design aktiviteter