Lytt Høy kontrast Normal English / Norsk Norsk design- og arkitektursenter The norwegian centre for design and architecture

Hvorfor du bør engasjere deg med Inclusive Design?

Making the case for Business and Designers - leading to innovation, profit and increased market share

Historier

Se på disse historiene for å få en kort og nyttig introduksjon til hva inkluderende design handler om.