Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Hvordan kan du bruke en inkluderende designmetodikk i eksisterende design- eller utviklingsprosesser?

 

Fra teori til praksis

Inkluderende design kan styrke en eksisterende løsning eller tilføre verdi underveis i utviklingen. I løpet av prosessen er det mange aktiviteter og metoder innen inkluderende design som kan benyttes for å skape en mer brukerfokusert tilnærming. Du kan tilpasse dem til spesifikke målsetninger i ulike prosjekter.

Aktiviteter:

  1. Forstå kontekst – skaff bakgrunnskunnskap om reelle livssituasjoner.
  2. Designundersøkelse – planlegg hvordan du vil involvere brukere.
  3. Oppdag behov – omsett plan til handling.
  4. Kartlegg kunnskapen – organiser funnene fra brukerundersøkelsene.
  5. Oversett design briefs – oversett funn til design briefs.
  6. Skap scenarioer – generer ideer fra brukernes perspektiv.
  7. Tilbakemeldinger fra brukerne – evaluer ideene fra brukerne.
  8. Ressursbygging – samle og organisere verdifull informasjon.