Lytt Høy kontrast Normal English / Norsk Norsk design- og arkitektursenter The norwegian centre for design and architecture

Implementering

Her får du en oversikt over hvordan du kan bruke en inkluderende designmetodikk i eksisterende design- eller utviklingsprosesser.

Implementering

Her får du en oversikt over hvordan du kan bruke tilnærmingen Inkluderende design på dine eksisterende prosesser eller utviklingsprosesser.