Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/17816928" width="470" height="270" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://vimeo.com/17816928">Inclusive Design on Innovation for All</a> from <a href="https://vimeo.com/doganorway">Design og arkitektur Norge</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

Er du på jakt etter nye konkurransefortrinn? Opererer bedriften din i et marked som er i endring?

Store endringer i demografi og klima medfører at bedrifter og designere må tenke nytt. Snu disse utfordringene til nye muligheter til nyskaping, lønnsomhet og økte markedsandeler.

Sats på inkluderende design som forretningsstrategi!

Universell utforming er nå et krav i nye lover og regler. Heretter vil produkter og tjenester måtte oppfylle disse kriteriene. Denne boken viser hvordan disse utfordringene kan snus til nye muligheter for innovasjon.

Ved å bruke inkluderende design som en tilnærming og praktisk strategi, kan du komme nærmere kundene og forstå forbrukernes behov bedre. Inkluderende design er brukt her for å beskrive hva det som også er kjent som universell utforming eller Design for alle.

Kjøp denne praktisk håndboken som trinn-for-trinn forklarer hvordan man involverer brukerne i designprosessen.

Les mer om innholdet i boken