Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inclusive Design - a people centred strategy for innovation

A practical introduction to Inclusive Design for Businesses & Designers - how to get started!

Kontakt

DOGA - Design og arkitektur Norge er et kompetanse- og formidlingssenter for design, arkitektur og byutvikling. Senteret formidler egen og andres kunnskap og bygger på den måten kompetanse om design og arkitektur i næringsliv og offentlig sektor. DOGA skal bidra til å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig, fornye offentlig sektor og skape et mer bærekraftig samfunn.

DOGA - Design og arkitektur Norge
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Norway

Telephone: +47 23 29 28 70
Email: post@doga.no