Lytt Høy kontrast Normal English / Norsk Norsk design- og arkitektursenter The norwegian centre for design and architecture

Hvem bør engasjere seg med Inclusive Design?

Inclusive Design can be applied by business and designers developing any product, environment or service

Kundenes behov

Design bør svare på de endringene som skjer i verden rundt oss.