Lytt Høy kontrast Normal English / Norsk Norsk design- og arkitektursenter The norwegian centre for design and architecture

Who should engage with Inclusive Design?

Inclusive Design can be applied by business and designers developing any product, environment or service

Verden i endring

Designet på produkter, tjenester og omgivelser er bare vellykket hvis løsningen er relevant.

Du bør være oppmerksom på hvordan verden forandres. Design utvikles som del av en kontekst og med et formål. Hvilken større sammenheng er arbeidet ditt en del av? Å forstå dette kan hjelpe deg med å tilpasse løsninger i tråd med sosiale, teknologiske og demografiske endringer. Et bredere perspektiv vil også hjelpe deg med å ligge et steg foran og betrakte utviklingen både  et globalt nivå, ned til et individuelt perspektiv. Det er viktig å tenke på alle mennesker som er involvert og hvordan de påvirkes.