Lytt Høy kontrast Normal English / Norsk Norsk design- og arkitektursenter The norwegian centre for design and architecture

Inclusive Design - a people centered strategy for innovation

A practical introduction to Inclusive Design for Businesses & Designers - how to get started!

Sitater om inkluderende design

Inclusive Design - Quotes from Norwegian Design Council

Trenger du å overbevise deg selv eller andre om at inkluderende design faktisk er en nyttig og effektiv strategi for innovasjon? Bruk disse sitatene i din neste presentasjon!