Lytt Høy kontrast Normal English / Norsk Norsk design- og arkitektursenter The norwegian centre for design and architecture

Inclusive Design - a people centered strategy for innovation

A practical introduction to Inclusive Design for Businesses & Designers - how to get started!

Videoer

Se på disse videoene for å få innsikt, en bedre forståelse og inspirasjon innen feltet inkluderende design.