Lytt Høy kontrast Normal English / Norsk Norsk design- og arkitektursenter The norwegian centre for design and architecture

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Citizen Focused Design Challenge


Formålet med årets Challenge var å vise et bredere publikum og workshopdeltakerne hvor viktig det er å involvere mange forskjellige typer brukere i utviklingen av nye produkter, tjenester eller miljøer som dekker behovene til et bredest mulig spekter av mennesker. Her finner du filmer fra Challenge Kick-Off, presentasjon av alle gruppene og prisutdelingen.