Lytt Høy kontrast Normal English / Norsk Norsk design- og arkitektursenter The norwegian centre for design and architecture

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Dr. Dan Formosa - Smart Design

Dr. Dan Formosa er en av partnerne som grunnla Smart Design, et designbyrå som bygger på ideen om at design skal ta utgangspunkt i mennesker og ikke gjenstander. Han har bakgrunn fra produktdesign og master- og doktorgrad i ergonomi og biomekanikk.