Lytt Høy kontrast Normal English / Norsk Norsk design- og arkitektursenter The norwegian centre for design and architecture

Inclusive Design - a people centered strategy for innovation

A practical introduction to Inclusive Design for Businesses & Designers - how to get started!

En inkluderende arbeidsplass


Jo Anne Brichard: The Inclusive Workplace from Norsk design og arkitektursenter on Vimeo.

Hva er en inkluderende arbeidsplass og hvordan kan arbeidsgivere sørge for at arbeidsplassen oppfyller de ansattes behov? Denne presentasjonen belyser to av de viktigste endringene i dagens arbeidsliv – den økende andelen eldre arbeidstakere og hvordan arbeidsmetodene i en kunnskapsøkonomi er i stadig endring.

Basert på internasjonal forskning viser Ppresentasjonen er basert på internasjonal forskning og viser hvordan en inkluderende design tilnærming kan føre tilgi ny innsikt omi arbeidstakeres behov og motivasjon. Forskningen viser også hvordan man kan skape en balanse mellom effektivitet og individuell trivsel i kontorlandskapet i det 21. århundre.